top of page
rostliny.png

terapie

Nabízím terapeutickou službu, která čerpá
z teorie Pesso-Boyden psychomotorické terapie (PBSP).

Mohu Vám pomoci orientovat se v náročné životní situaci, najít a propojit se s vlastními vnitřními zdroji. Na symbolické úrovni dosytit nenasycené potřeby z dětství. Jejich nasycení se promítne do aktuálního tělesného vnímání,
do emocionálního prožívání a do sebepoznání.

trans_terap.png

Pesso-Boyden terapie* pracuje s osobním pilotem (kognicí, rozumem, poznáváním),
s emocionalitou (prožíváním) a tělem (nositelem informací a osobní historie), které integruje do celku. Daný přístup otevírá cestu k plnému prožití svého osobního potenciálu, života a štěstí.
Otevírání a rozšiřování osobního horizontu pomáhá k dobrým vztahům a žití mezi lidmi.

Nabízím individuální terapii a skupinová cvičení v uzavřených skupinách. Sezení probíhají v poradně nebo on-line přes vybranou platformu (např. Google-Meet).

Společně s Janou Cozlovu pracuji s PBSP cvičící skupinou.

Poradna není zdravotnickým zařízením.

Cena 1000 Kč/1 hod

(osobně nebo online)

Cena 800 Kč/1 hod

(zvýhodněné – studenti)

spolulet.png

Jednou ze silných metod PBSP jsou workshopy a skupinová cvičení, která nabízíme s Janou CozlovouCílem workshopů je seznámit se s metodou, detekovat osobní potřeby a objevovat cesty k jejich naplnění. Nabízejí prostor pro bezpečné poznání sebe, svého místa ve společnosti a v životě.

bottom of page