top of page

aktuality

Možnosti synchronních setkání, inspirace a nápady

podpůrná skupina pro jedince zasažené migrací

  • projekt byl již ukončen

  • ženská skupina, která se schází v prostorách studijní a vědecké knihovny

  • setkání budou pokračovat od září 2023

  • první setkání se uskutečnila v lednu 2023

  • můžete se ozvat

nová skupina PBSP

podzim 2024

  • seberozvojová terapeutická skupina

  • vhodná pro rodiče, pomáhající profese a ty, kdo se chtějí otevřít životu

  • setkání 1 x měsíčně

  • zájemci, nechť mne kontaktují 

bottom of page