top of page

aktuality

Možnosti synchronních setkání, inspirace a nápady

podpůrná skupina pro jedince zasažené migrací

  • ženská skupina, která se schází v prostorách studijní a vědecké knihovny

  • setkání budou pokračovat od září 2023

  • první setkání se uskutečnila v lednu 2023

  • více viz na webu SVKHK

  • můžete se ozvat

nová skupina PBSP

v roce 2023

bottom of page