top of page

terapie, poezie, podpora 

Vítejte na mých osobních stránkách,

kde se dozvíte, co umím a co činím.

Poskytuji terapii, píšu poezii a podporuji
při zdolávání životních překážek.

Mohu lektorovat pro pracovníky v pomáhajících profesích.

obličej_s očima.png
marketa levinska.png

Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

K terapeutické práci mě přivedla osobní potřeba změny a chuť poskytnout podporu druhým při hledání autentické životní cesty a v orientaci během krizových situací. Samotnou psychologii jsem studovala během magisterského studia speciální pedagogiky a během doktorandského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogická psychologie. Díky magisterskému studiu antropologie jsem se dostala k psychologické antropologií, interkulturní psychologii a problematice kulturního konfliktu na poli vzdělávání.

​Dosažené akademické vzdělání

 • 2005–2013 doktorandské studium, obor pedagogická psychologie na katedře psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 • 1994–2004 doktorandské studium, obor pedagogika-filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzity Karlovy, Praha

 • 1998 magisterské studium obecná antropologie, Fakulta  sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

 • 1994 magisterské studium vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči,  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Osobní zkušenosti

 • K významným osobním zkušenostem, které napomáhají mé terapeutické práci, řadím meditace vipassaná (meditace vhledu) pod vedením Jitky Vodňanské a ctihodného Sujivy.

Výzkum

 • V kvalitativním výzkumu se zabývám především problematikou vlivu kultury na jedince v oblasti vzdělávání. Pohybuji se tedy na poli psychologické antropologie a pedagogické psychologie. Zde udávám příklady pouze větších uzavřených výzkumných projektů.

 • 1995–1996 etnografický výzkum v antroposofické komunitě Botton Village, pracovní komunita, v níž žijí společně lidé bez i s mentálním hendikepem. 

 • 1994–2003 longitudinální výzkum na základní škole v týmu s Pražskou skupinou školní etnografie.

 • 2005–2015 etnografické výzkumy v sociálně vyloučených lokalitách společně s Danou Bittnerovou a Davidem Doubkem.

Výcviky a kurzy

 • 2018–2023 čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Pesso-Boyden psychomotorické terapii (PBSP; 853 hodin

 • 2011–2013 Hledat – Najít – Pustit, dvouletý psycho-spirituální kurz, vedení PhDr. Jitka Vodňanská, další lektorky Mgr. Jitka Počarovská, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková (270 hodin)

 • členství v České asociaci PBSP 

Pracovní zkušenosti

 • Výuka studentů učitelství na pedagogické fakultě v Praze a Hradci Králové (od roku 2005–2021).

 • Spolupráce s Pedagogickým ústavem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity při vedení seminářů kvalitativního výzkumu pro doktorandské studenty a s katedrou psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity při výuce studentů psychologie bakalářského programu (2011–2018).

 • V současné době výuka psychologických předmětů na katedře managementu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (2021).

 • Spolupráce s Národním institutem pro vzdělávání, výuka psychologických předmětů a komunikačních dovedností pro budoucí pedagogické pracovníky.

ml pejsek kopie.png

Děkuji za vaše reakce: 

"Jsem šťastná jako nikdy v životě. A to i díky terapii.

Nikdy nepřestanu být na sebe pyšná, že jsem měla odvahu a sebrala všechny svoje zbytky sil a vyhledala pomoc. A jsem vděčná, že jsem náhodou přišla zrovna k Vám a celý ten proces byl pro mě v mnohém krásný, intenzivní a hlavně velmi léčebný."

Eliška

    " Markéta mi v poslední době pomohla rozplést pár uzlů mého zašmodrchaného podvědomí.

   Poradila mi pár jednoduchých triků a postrčila mě k tomu, abych je vyzkoušela.

   Ani to nebolelo.

   Lépe se mi od té doby překládá, lépe se mi je samotné se sebou. "

Marta P.

“Milujem jej pohľad na život,

inšpiruje ma.”

Katarína P.

" Markéta je někdo, kdo mi pomůže:

Nebát se ptát.

Nebát se odpovídat.

Nebát se o sebe.

Mít odvahu být jen tak. "

Attila P.

"Žít svobodně je vědět, že vám druhý nikdy nebude vyčítat to, co jste. A takové nadechnutí s Markétou vždy zažijete."

Dana B.

bottom of page